Uczniowie/Studenci

Przychodnia Medycyny Pracy „Chałupnik” realizuje badania:
- kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
-  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.
Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r.ż., zgłaszają się na badanie z Rodzicem/ przedstawicielem ustawowym.
 
Informacja dla pacjenta
        Wymagane dokumenty:

  • skierowanie wystawione przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone pieczęcią nagłówkową szkoły/uczelni oraz pieczęcią i podpisem kierującego na badanie (dyrektor szkoły/rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona)
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • posiadaną dokumentację medyczną.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.